Förutom Cycocel plus, som var med för jämförelsens skull, testades Alar, Bonzi, Terpal och Regalis plus i olika dos. Plantorna behandlades tre gånger med ca 10 dagars mellanrum. Resultatet blev helt olika i de olika kulturerna.

Tagetes – i tagetes fungerar Alar bra. Regalis plus som avfärgar röda och blå blommor hade inte avfärgat tagetes men däremot var vissa blommor missformade. Bonzi och Terpal gav svag effekt.

Begonian som typiskt behandlas med låg dos Cycocel var inte lätt att få bra resultat i med de andra preparaten. Bonzi hade svag effekt, 0,5 % var för svag dos för att få retardering men hade ändå fördröjt blomningen. Terpalbehandlingarna var för kraftiga (0,1 och 0,2 %) och fördröjde blomningen. Regalis plus avfärgar de röda blommorna som blir rosa. Alar var det som fungerade bäst och troligen skulle det vara möjligt att utarbeta en strategi med Alar och Bonzi.

Chokladblomman hade inte kommit så långt men såg ut att kunna behandlas med såväl Alar som med Regalis plus. Blommorna var inte riktigt utslagna så frågan är vilken färg de kommer att ha efter behandlingen med Regalis plus. Bonzi hade svag effekt på plantorna.

Borstnejlikan verkade inte ha påverkats av någon av behandlingarna förutom av Regalis plus som dock avfärgade de röda blommorna.

Pågående försök med ogräsmedel i lök och morötter

Ogräs i rotfrukter är ett stort bekymmer med tanke på att Fenix omregistrerats i sänkt dos och det är bara den som får användas efter 2018. I lök har dispens för Buctril varit räddningen under två år men framtiden för det preparatet är oviss.

Ett stort screeningförsök är därför utlagt i Flakkebjerg. Där testas alla ogräsmedel som kan vara tänkbara, 15 olika preparat, på jord som är ångad. Den ångade jorden gör att det inte finns ogräs och det är bara de skador som kan uppstå på löken och morötterna som kommer att synas. Förhoppningsvis fungerar något av dessa preparat så det går att utforma en strategi framöver.