Att odla lök är svårt eftersom ogräs lätt tar överhanden när de små plantorna ska växa på våren. 2016 tog LRF fallet med ett annat ogräsmedel, Stomp, till Mark- och miljödomstolen men fick avslag. När ett annat viktigt medel, Totril, samtidigt försvann från marknaden stod lökodlarna utan effektiva alternativ. Stomp är tillåtet i andra EU-länder och Buctril eller motsvarande i de flesta lökodlande länderna. LRF försöker hitta alternativ för att slippa söka dispens men har än så länge inte funnit lämpliga metoder.

– Att Kemikalieinspektionen medgav dispens för Buctril ifjol och nu även i år är därför mycket glädjande för den svenska lökproduktionen, säger Agneta Sundgren, expert på växtskydd på LRF.

Villkoren för dispensen kommer inom kort att finnas här .