– En mycket glädjande besked som betyder enormt mycket för Sveriges lökodlare.
Det säger Agneta Sundgren, växtskyddsansvarig på LRF, sedan Kemikalieinspektionen på onsdagskvällen gav dispens för användning av ogräsmedlet Buctril i lök.

Det har sett mörkt ut för stora delar av Sveriges lökproduktion sedan i våras då det stod klart att ett annat viktigt ogräsmedel, Stomp, inte fick fortsatt dispens. LRF tog fallet med Stomp till Mark- och miljödomstolen. När det blev avslag där, samtidigt som ännu ett viktigt medel, Totril, försvann från marknaden, stod landets lökodling utan fungerande alternativ. Stomp har hela tiden varit tillåtet i alla andra EU-länder. Buctril är också ett medel som andra länder haft tillgång till.

– Verktygslådan för att kunna motverka ogräs har helt enkelt varit tömd för landets lökodlare så möjligheten att kunna använda Buctril är enormt viktig. Det här är en stor framgång för både LRF och Sveriges lökodlare, säger Agneta Sundgren.

Här är aktuella växtskyddsbesked