Trädgårdsrådet är LRF Trädgårds nya arbetssätt och är en möjlighet för medlemmarna att påverka vad LRF Trädgård ska arbeta med 2020-2021. Det är också en möjlighet att träffas och umgås mellan de olika produktionsinriktningarna inom trädgård och skaffa sig nya idéer och nätverk.

Det nya arbetssättet har föregåtts av en lång process där förtroendevalda och medlemmar har fått ge input om hur man vill att organisationen ska se ut och vad den ska arbeta med och erbjuda sina medlemmar. Det som efterfrågas i LRF Trädgårds arbete är näringspolitik, opinionsbildning och medlemsnära verksamhet. De här tre delarna utgör grunden för det nya arbetssättet.

Vid rådet diskuterade respektive produktionsinriktning vilka näringspolitiska frågor, vilka företagarfrågor och vilka medlemsaktiviteter man önskar att LRF Trädgård ska fokusera på kommande året.

Gästföreläsare pratade om både utmaningar och möjligheter

Marcus Söderlind, ordförande för Trädgårdsdelegationen, inledde dagarna med att hälsa alla välkomna till det första Trädgårdsrådet.
Se introduktionen här
Se andra delen av presentation här

Sedan var det dags för Lena Gilchrist från Marknadsundersökningsföretaget IPSOS som genomfört en stor internationell studie kring hur konsumenter kopplar samman hälsoaspekter med miljöaspekter av det man konsumerar - såväl mat som prydnadsväxter som presenterades.
Se presentationen här

Marie Gidlund berättade om Sweden Food Arena som är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens livsmedelsstrategi och Marie diskuterade behovet av en ökad statlig satsning på riktad forskning inom vår sektor.
Se presentationen här

Ett av Trädgårdsrådets höjdpunkter var föredraget kring hållbar konkurrenskraft. Jens Berggren, LRFs hållbarhetsexpert redogjorde övergripande för hur klimatförändringarna kommer att förändra odlingsmöjligheterna i världen. Jens gav en rad exempel på hur lantbruks- och trädgårdsorganisationer i länder i Europa kommit långt i sina ambitioner att arbeta hållbart. Man utlovar att göra en del men menar också att arbetet bygger på att politiken, myndigheter med flera svarar upp på kraven för att utveckla de gröna näringarna inom landet. 
Se presentationen här

Linda Sundström och Eva Söder från LRF och Jan Andersson från Arbetsförmedlingen var på plats på Trädgårdsrådet för att informera och svara på frågor om projektet Mer Mat-Fler jobb.
Se presentationen här

Under Trädgårdsrådet fick deltagarna möjlighet att delta aktivt genom Mentimeter. En av de frågorna var ”Vilket ord förknippar du med den svenska trädgårdsnäringen”. Resultatet ser ni här.