‒ Det finns en stor innovations¬potential för cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen när det gäller nya samarbeten och utveckling av produkter och tjänster. Vi vill hjälpa till att göra de här nya samarbetena möjliga, säger Gunnar A Johansson, projektledare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”.

Nya djupintervjuer som har gjorts med 18 trädgårdsföretag på uppdrag av LRF Trädgård, visar att odlarna har kommit långt på resan mot en fossilfri produktion, men att företagen har svårt att hitta den goda affären rörande klimatsmart produktion. Därför drar nu utvecklingsprogrammet ”Goda affärer” igång som ett stöd för träd¬gårds¬företagare som vill utveckla sin affärsverksamhet, bli stärkta som företagsledare och bygga nya goda affärer.

Nya samarbeten ger annorlunda infallsvinklar

En cirkulär produktion måste ofta ske i samarbete med andra företag eller samhället i övrigt. Med detta som bakgrund kommer deltagarna göra sin ut¬vecklingsresa tillsammans med 6-12 andra entreprenörer, där de bygger vidare på sina egna verksamheter med inspiration och stöd av varandra, till¬sammans med några av den gröna näringens bästa ledarutvecklare.

‒ Ditt avfall kan vara ett annat företags vinnande resurs, och för att hitta den lösningen krävs ofta nya samarbeten och infallsvinklar. Det är den typen av utveckling vi vill se hos företagarna i ”Goda affärer”, berättar Gunnar A Johansson.

Undersökningen visade även att flera av trädgårdsföretagarna har idéer på nya produkter, processer, metoder eller tjänster med inriktning mot cirkulär bioekonomi, men att de inte riktigt vet hur de ska gå vidare med sina koncept. Därför startar även ”Innovationsspåret” i höst.

‒ Innovationsspåret drivs i samarbete med forskare och experter från RISE och SLU. Målet med projektet är att ge trädgårdsföre¬tagare expertstöd i utveckling och test av deras idéer¬. Blir man antagen till innovationsspåret kommer man bli ihopmatchad med en eller flera forskare som hjälper företagaren att pröva eller förverkliga sin inno¬vation, säger Gunnar A Johansson.

Flera webbseminarium hålls under året

De flesta av trädgårdsföretagen som deltog i undersökningen var positiva till att jobba cirkulärt, vara resurs¬effektiva och fossilfria - och flera av dem hade redan kommit långt i det arbetet. Trots detta var det bara 25 procent av dem som visste vad begreppet ”cirkulär bioekonomi” står för.

‒ Målsättningen är att alla trädgårdsnäringens företagare som deltog i undersökningen ska veta vad cirkulär bio¬ekonomi är och hur det kan påverka deras verksamhet. Därför kommer vi komplettera de två utbildningsprogrammen med flera webbseminarium under året, som är öppna för vem som helst att delta i för att lära sig mer om hur man kan jobba med cirkulär bioekonomi för att utveckla sitt företagande, berättar Gunnar A Johansson.

Fakta:

Vem kan söka?

Du som har en affärsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Med trädgårdsnäring avses odling och produktion av frukt, bär, grönsaker, prydnadsväxter, blommor, med mera. Du behöver inte vara medlem i LRF Trädgård för att söka till de två nya utbildningsprogrammen.

När kan jag anmäla mig?

Löpande från oktober 2021.

Vem kontaktar jag för att delta i ”Goda affärer” eller ”Innovationsspåret”?

Gunnar A Johansson

projektledare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”

070 - 249 16 78

gunnar.a.johansson@lrf.se