Rester av växtskyddsmedel hittas fortfarande i ytvatten och på vissa håll är halterna för höga. Som växthusodlare är det mycket viktigt att känna till vad du kan göra för att förhindra att läckage uppstår.

Under våren anordnar därför LRF Trädgård två växthusvandringar i samarbete med Jordbruksverket. På kursen går vi runt i växthuset och studerar de platser där de vanligaste riskerna för läckage finns och informerar om hur det kan uppstå. Som företagare får du förslag på riskminskande åtgärder och möjlighet att diskutera dem med kolleger i branschen.

Kursdatum

Fredag 29 mars kl. 09.30 – 11.30 på Sånnagården, Sånna Byväg 35, Kvidinge.
Torsdag 4 april kl. 13.00-15.00 på Orevads Handelsträdgård, Köinge 6863, Hörby.

Den första kursen genomförs i en odling av växthusgrönsaker och den andra i en prydnadsväxtodling. Båda träffarna kommer att peka på generella risker så det går bra att välja det kurstillfälle som passar bäst.

Kom gärna flera medarbetare från samma företag då kunskapen är viktig för alla som arbetar med kemikaliehantering.
På växthusvandringarna medverkar Klara Löfkvist, HIR Skåne, Johanna Jansson, Jordbruksverket och representanter från LRF Trädgård.
Anmälan

Anmäl dig till till Elin Windfäll på LRF Trädgård, senast tre dagar före kurstillfället.

Hör även av dig om du inte kan komma på något av de två tillfällena men gärna vill delta i kursen. Om tillräckligt många är intresserade anordnar vi fler växthusvandringar.

LÄS MER: Flitiga nyttodjur skyddar gurkorna