När? Onsdag den 11 mars, kl. 09.30-15.00.
Var? LRFs regionkontor, Höör

Anmäl dig här

Välkommen till ett medlemsmöte om svampsjukdomar i frukt i Höör 
Under dagen får vi en genomgång av den grundläggande biologin bakom svampsjukdomarna och vilka växtskyddsstrategier som finns. Vi kommer även att reflektera över de ekonomiska konsekvenserna i lagringsledet. Under dagen diskuterar vi även olika odlingsscenarier.

Läs hela programmet här