Enligt ny statistik från Jordbruksverket har jordgubbsodlingens medelareal fördubblats de senaste tio åren och ligger nu på 7,2 hektar per företag. Närmare 600 odlare ägnar sig åt bärodling och de finns huvudsakligen i Skåne, Kalmar, Blekinge, Västra Götaland och Östergötland.

Jordgubbar odlas till viss del i växthus och uppgick 2017 till 42 hektar, men en odlingstyp som utvecklas snabbt just nu är odling i tunnel. Statistiken visar att tunnelodlingen har fördubblats mellan 2014 och 2017 och uppgår nu till 88 hektar.

- Odling av jordgubbar i tunnel har ett antal fördelar. Det man kanske först tänker på är att odlingssäsongen förlängs och bären mognar tidigare. Så är det vanligtvis, men i år har det på grund av den tidiga värmen inte varit så stor skillnad mot odling på friland, säger Eva Anflo, chef på LRF Trädgård.

LÄS MER: Tacka bönderna för midsommar

Använder man tunnlar så skapas ett bra mikroklimat vilket bidrar till en hög och jämn kvalitet eftersom bären bland annat skyddas mot regn. Tunnelodling ger därför en väsentligt högre skörd. Även biologiskt växtskydd fungerar mer effektivt i tunnel.

- Detta är ett bra exempel på att odlingsmetoderna ständigt utvecklas i svensk trädgårdsproduktion och att vi har duktiga odlare som vill följa med i utvecklingen, säger Eva Anflo.