I mitten av maj var den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson på företagsbesök i Jönköpings län och ett av de företag hon besökte var Söderlinds Ekologiska Grönsaker som drivs av Marcus Söderlind, LRF Trädgårds ordförande. Det var Marcus Söderlinds och LRF Trädgårds första träff med ministern och besöket blev en bra introduktion i vad trädgårdsnäringen producerar och erbjuder.

Diskuterade konkurrenskraft, hållbarhet och säsongsarbetskraft

Under besöket diskuterades det mycket kring hur svensk produktion kan bli mer konkurrenskraftig gentemot våra konkurrentländer. Frågor som lyftes särskilt var tillgången på växtskyddsmetoder och hur EU:s gemensamma regler inte fungerar för små grödor på små marknader och att det gör att svensk konkurrenskraft åsidosätts.

Landsbygdsministern var mycket intresserad av hållbarhet och hur branschen arbetar med de frågorna. Den diskussionen ledde till diskussioner om biologiskt växtskydd och omställningen från fossil energi till biobränslen för uppvärmning av växthus. Ministern fick en genomgång av svensk energipolitik under de senaste 30 åren jämfört med vår konkurrentländer. Under besöket diskuterades det även behovet av säsongsarbetskraft och det regelkrångel som finns med arbetskraft som kommer utanför EU.