Stort grattis!

- Tack, jag blev jätteglad! Jag försöker använda alla mina kunskaper från att ha jobbat på Jordbruksverket och som rådgivare och att ha haft ett växthusföretag. Då tänker jag att jag kan utnyttja det jag har lärt mig där för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Det är bra att veta hur myndigheterna jobbar och hur det är att driva ett företag när man ska jobba med det.

Är du van att få priser?

- Det är inte ofta man får pris för att man jobbar med växtskyddsmedel. Men alla vi som sysslar med odling vet hur viktigt det är att det finns metoder att skydda grödorna från angrepp och då tänker jag inte bara på kemiska medel.

Vad betyder detta?

- Hortonomförbundet som delar ut priset är en kamratförening kan man säga och det betyder framförallt att andra personer som jobbar i trädgårdsnäringen har uppmärksammat det jag gör och tycker att det är viktigt. Det kan kanske bidra till att fler får veta att jag jobbar med växtskyddsfrågor på LRF och vill veta mer och det är ju positivt.

Vad består priset av?

- Två enorma tulpanbuketter och ett fint diplom med en motivering till varför jag fick utmärkelsen. Motiveringen var bland annat att jag är stadigt förankrad i den gotländska myllan och att jag har jobbat på med stort engagemang för odlingen under lång tid. Det var också att jag har en god förmåga att sätta mig in i andras perspektiv och använder mitt engagemang och min kunskap för att underlätta odlarnas vardag.

Vilken är den hetaste frågan för dig som växtskyddsexpert på LRF just nu?

- Framtiden för ogräsmedlet glyfosat och hur vi ska kunna skydda grödorna från insektsangrepp utan att skada bin och andra pollinerande insekter.

Så här lyder motiveringen: Hortonom Agneta Sundgren är stadigt förankrad i den gotländska myllan och har under lång tid bedrivit ett mångfacetterat och utvecklingsorienterat arbete kring växtskyddsfrågor. Agnetas erkänt goda förmåga att sätta sig in i andras perspektiv bidrar starkt till att Agneta ses som en skicklig kommunikatör och god samarbetspartner. Dessa tillgångar tillsammans med Agnetas stora ämneskunskap och engagemang ger dagligen branschens yrkesfolk och deras många olika hortikulturella grödor en lättare tillvaro. Agneta är en utmärkt ambassadör för hortonomkåren och trädgårdsnäringen.