Reglone har haft stor betydelse inom hela Europa för möjligheten att hantera skador i form av så kallade utlöpare och olika typer av ogräs. Samtidigt innehåller Reglone dikvat, ett ämne som förbjöds inom EU 2018 och fasades ut förra året. För odlingen av jordgubbar, fröspenat och utsäde av ärt till konservärt finns den här säsongen inga tillräckliga metoder som kan skydda grödorna.

LÄS MER: Kemikalieinspektionen beviljar inte dispens 

– Vi försöker verkligen hitta alternativ till dikvat och gjorde flera olika försök 2018 och 2019. Svårigheten att finna något som fungerar är ett problem som vi delar med resten av Europa och två år är en mycket kort tid för att få fram alternativ. Vi har sökt dispens för att skydda odlingen i år medan våra försök att hitta andra lösningar fortsätter.

Det säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren, som leder det så kallade Minor Use-projektet. Projektet, som finansieras med pengar från den nationella livsmedelsstrategin, arbetar för att bredda tillgången på växtskyddsmedel för små användningsområden. Hit räknas främst trädgårdsgrödor. Försöken inom Minor Use används för att söka godkännanden för växtskyddsmedel, framförallt så kallade utökade produktgodkännanden (UPMA) som gäller så länge produkten i sig är godkänd.

LÄS MER om försöken inom Minor Use 

– Sådana godkännanden är givetvis bättre eftersom de ger mer långsiktiga verktyg för odlingen. En dispens kan maximalt beviljas för 120 dagar, men en ansökan om dispens är helt enkelt det sista halmstrået när odlingen inte har några andra alternativ, säger Johanna Eén, växskyddsexpert på LRF.

Inom EU gäller samma regler för möjligheten att ge dispens, men olika länders myndigheter gör mycket olika bedömningar. Nyligen beviljade Finland dispens för Reglone. 

LRFs ansökan omfattade även en stort antal frilandsgrönsaker, men eftersom det slutliga beskedet inte kommer att ges förrän det har hunnit bli försent för dessa grödor togs de inte med i överklagandet till mark- och miljödomstolen.