LRF sökte dispens för att få använda Reglone ett år till medan försök pågår. Det finns alternativ, men de är inte tillräckligt utprövade och med ett års försök till hoppas LRF få underlag för att kunna söka UPMA. Reglone och andra medel som innehåller ämnet dikvat har förbjudits i hela EU så att användning inte får ske efter 5 februari 2020. Överklagandet gällde utlöpare i jordgubbar och nedvissning av spenat- och konservärtsfrö, men preparat med dikvat har även haft andra viktiga användningsområden.

– Domstolen håller med om att det saknas alternativ, men det väger inte tillräckligt tungt för den, säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren.

Stora förluster för jordgubbsodlingen

I överklagandet hade LRF särskilt fört fram möjligheten att använda avdriftsreducerande utrustning som bara sprutar mellan raderna i jordgubbar och att den areal det handlar om är begränsad. Medel med dikvat har varit godkända sedan 1970-talet och flera länder, bland annat Finland, beviljar nu dispens för användningen. Förlusterna för den svenska jordgubbsodlingen har beräknats till mellan 50 och 80 miljoner kronor.

Allt detta saknar dock betydelse enligt Mark och miljödomstolen.

– Att göra försök och hitta alternativa metoder tar tid, men om odlingen flyttar till andra länder uppnår vi ingenting i skyddet av miljön, säger Agneta Sundgren.

Finns inga lika effektiva alternativ

Försöken att hitta säkra sätt att behandla utlöpare i jordgubbar och att vissna ner utsädesodlingar av spenatfrö och konservärter fortsätter i det så kallade Minor Use-projektet som LRF driver. Behandling av ogräs mellan grödans sådd och uppkomst har också kunnat göras med Reglone. Utan den möjligheten krävs mer bekämpning efter grödans uppkomst.

– Det finns inga lika effektiva alternativ som Reglone har varit och tekniken måste förfinas. Sådana metoder tar tid att hitta. Det var för att skapa den tiden som LRF sökte dispens i år, säger Agneta Sundgren.