Gruppen som har arbetat fram ett projektförslag innehåller både representanter från produktionen och handeln. Tanken med projektet är att ta fram nya tankesätt som bygger ett innovationsarbete i hela värdekedjan vars strategi bygger på ett marknads- och efterfrågeperspektiv som utvecklar produktions- och försäljningskedjan på ett innovativt sätt. Kunden sätts i centrum på ett tydligare sätt då kundvärden ska identifieras för att fånga olika behov. Kundvärdet är kopplat till olika former av upplevelser av trädgården. För att kunna erbjuda detta kundvärde så behövs en slimmad, moderniserad och effektiv produktions- och försäljningskedja. Den måste vara anpassad för plantskoleväxter och producerad för den svenska konsumentmarknaden då detta ökar tillväxtfaktorn i företagen. Detta gör att ett hållbart produktionsled skapas som producerar produkter anpassade efter kundens behov och önskemål.