Pågående försök omfattar försök i fält och i växthus som ska kunna användas som underlag vid en ansökning om godkännande för ett växtskyddsmedel. I projektet görs också resthaltsstudier och kartläggningar av växtskyddsproblem. Nedan finns en kort beskrivning av pågående försök.

Pågående projekt 2018

Demoförsök 

Ogräs i lök  
Ett försök där kemisk och mekanisk bekämpning i lök kombineras. Syftet är att hitta lösningar för att kunna reglera ogräset i lök med minimal insats av kemisk bekämpning.

Effektivitetstest  

Prydnadsväxter – tillväxtreglering
Test av olika retarderingsmedel i tagetes, chokladblomma, nejlika och begonia. Screening av olika doser och olika preparat. Projektet har pågått i två år men med andra kulturer. 

Morötter – morotsbladloppa
Kemiska och fysikaliskt verkande preparat i olika kombinationer för att få bästa möjliga effekt mot morotsbladloppan. Projektet har pågått i tre år men det är inte alltid det blir angrepp i försöket.  

Äpple – äppleskorv
Flera nya fungicider som godkänts för andra ändamål testas i kombination med färre antal bekämpningar av Delan, som har fått nytt godkännande med färre antal tillåtna bekämpningar.  

Äpple och päron – ogräs 
Test av olika ogrässtrategier. Tre försök pågår. I ett av dem har behandling skett på hösten och i två sker behandling på våren och sommaren. Syftet är att hitta alternativ till glyfosatpreparat och att hitta effektiva strategier. 

Lök – lökbladmögel 
Olika fungicider testas i ett försök i Danmark där löken smittas med bladmögel. Syftet är att hitta preparat som kan godkännas då befintliga substanser förväntas avregistreras. 

Rapsfluga i salladskål 
Olika fungicider, bland annat NeemAzal, kommer att testas för att försöka hitta en lösning på detta svåra insektsproblem.

Fytotox- och effektivitetstest
Fytotoxförsök med Fibro (paraffinolja) i olika plantskoleväxter. Syftet är att hitta rätt dos och tidpunkt för att kunna söka UPMA för Fibro i plantskoleväxter. 

Jordgubbar – ogräs
Test av olika tidpunkter och herbicider. Försöket skördas i år efter att ha behandlats 2017. Syftet är att kunna söka godkännande för en ny herbicid beroende på om skörden påverkats eller inte. 

Morötter – svamp
Försök som testar olika växtskyddsmedels inverkan på lagringssvampen Acrothecium på morötter. Under två år har alla tänkbara fungicider testats och de preparat som har bäst effekt kombineras nu till strategier som kan vara möjliga att söka godkännande för.

Strategiförsök 

Frilandsodling – ogräs
Total omfattning av projektet är 16 försök i 6 olika frilandsgrödor. 

Bönor – ogräs
Projektet har pågått sedan 2009 och syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt rationell bönodling i Sverige. Såväl jord- som bladherbicider testas. 

Lök – ogräs
Två försök med jordherbicider, tre strategiförsök och ett screeningförsök där alla herbicider som kan vara tänkbara testas. Försök sker i Skåne och på Gotland, screeningförsöket ligger i Danmark. 

Kombinera kemisk och mekanisk ogräsbekämpning i sådd lök.  

morot, palsternacka och rotpersilja testas olika strategier. Försök sker i Skåne och på Gotland. 

spenat för fröodling testas olika ogrässtrategier. 

Sojabönor 
Ett försök för att hitta en fungerande strategi i sojabönor, som än så länge odlas i mycket liten omfattning i Sverige. 

Babyleaf 
Försök i mangold, spenat och rucola för babyleafproduktion för att hitta någon herbicid som kan få ett godkännande.

Screeningförsök 

I lök och morötter testas alla herbicider som bedöms vara möjliga att kunna använda i Sverige. Syftet är enbart att se om grödan tål behandlingarna. I lök, morötter och palsternacka testas alternativ till dikvat, som är en substans som fungerar som att bränna ogräset innan grödans uppkomst. Alternativ som testas är bland annat pelargonsyra. 

Resthaltsförsök 

Hallon i tunnel – insektsmedlet Mospilan 

Jordgubbar på friland – pyretroiden Mavrik