Vissa av 2016 års projekt har avrapporterats och kortare sammanfattningar av dessa återfinns via länkar nedan. Vill du ta del av de fullständiga rapporterna av försöksresultaten? Hör i så fall av dig till Agneta Sundgren, växtskyddsansvarig på LRF, på agneta.sundgren@lrf.se

Demoförsök

Produktion i kruka – sorgmyggor och vattenflugor                           
Projektet är en fortsättning på en litteraturstudie där man testar olika metoder för att bekämpa sorgmyggor och vattenflugor.

Effektivitetstest

Jordgubbar – mjöldagg
Projektets andra år.

Växthusgurka – mjöldagg                                                                                   Test av mjöldaggspreparat.

Prydnadsväxter – tillväxtreglering                                                                     Test av olika retarderingsmedel i pelargoner, marguerieter, Osteospermum, julstjärna och begonia. 
Försöken är avslutade och du kan läsa en sammanfattning av resultaten här

Jordgubbar – jordgubbskvalster                                                                   Syftet är att jämföra effekter på förekomst av jordgubbskvalster och spinnkvalster i jordgubbar odlade på friland efter behandling med Vertimec samt rovkvalster i olika doser, efter skörd. Projektet slutavläses i år, inga nya försök.

Morötter – morotsbladloppa                                                                             Kemiska och fysikaliskt verkande preparat i olika kombinationer för att få bästa möjliga effekt mot morotsbladloppan. Projektets andra år.

Rucola – svamp                                                                                                  
Syftet med detta projekt är att undersöka om fröbehandling med biologiskt växtskyddsmedel har effekt mot groddbrand och bladmögel i rucola.

Äpple – äppelskorv                                                                                           Syftet är att testa preparat som kan användas i såväl ekologisk som konventionell odling.

Äpple – ogräs
Test av olika ogrässtrategier.

Purjolök – rost
Test av olika preparat.

Kålväxter – kålflugor
Test av nematoder mot kålflugor.

Fytotox- och effektivitetstest

Plantskoleväxter – ogräs                                                                               Fytotox- o effektivitetstest av Diflanil mot ogräs i frilandskulturer.

Fytotoxförsök med Fibro (paraffinolja) i dill, babyleaf och hallon.

Jordgubbar – ogräs
Test av olika tidpunkter och herbicider.

Sojabönor – ogräs
Försök med olika ogrässtrategier.

Morötter – svamp                                                                                                     Försök som testar olika växtskyddsmedels inverkan på lagringssvampen Acrothecium på morötter. 

Resthaltsförsök

Morot – insekter
Resthalter Teppeki.

Lök – ogräs
Resthalter Goltix.

Strategiförsök

Frilandsodling – ogräs                                                                                       Total omfattning av projektet är 16 försök i 6 olika frilandsgrödor.

  • Bruna bönor – ogräs                                                                        Projektet har pågått sedan 2009 och syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt rationell bönodling i Sverige.
  • Lök – ogräs                                                                                                 Försök med jordherbicider och implementering av ogrässtrategier i lök. 6 försök.Kombinera kemisk och mekanisk ogräsbekämpning i sådd lök.
  • Purjolök – ogräs.                                                                                          Försök med olika ogrässtrategier. 1 försök.
  • Palsternacka – ogräs.                                                                                   Test av jordherbicid och ogrässtrategier. 3 försök.
  • Rotpersilja – ogräs.                                                                                      Test av jordherbicid och ogrässtrategier. 2 försök.
  • Morötter – ogräs.                                                                                           Test av olika ogrässtrategier. 2 försök.