I försöken med tillväxtreglering i prydnadsväxter har följande preparat testats:

  • Alar 85 SG (verksamt ämne daminozid) godkänt i Sverige i prydnadsväxter.
  • Terpal (verksamt ämne etefon och mepikvatklorid), godkänt i Sverige i vissa stråsädesslag.
  • Moddus M (verksamt ämne trinexapak) godkänt i Sverige i vissa stråsädesslag.
  • Regalis plus (verksamt ämne prohexadionkalcium), godkänt i Sverige i äpplen och päron.
  • Bonzi (verksamt ämne paklobutrazol), för närvarande inte godkänt i Sverige men en ansökning om godkännande är inlämnad.

Slutsatsen är att Cycocel inte är lätt att ersätta, men en generell sammanfattning av samtliga prövade medels effekter visar följande:

Alar fungerar bra i Osteospermum.

Terpal ger en kraftig effekt och risk för att knoppar faller av men fungerade bra i begonia och i kombination med Bonzi i julstjärna.

Moddus M avfärgade de röda begoniablommorna och skadade braktéerna i julstjärna.

Regalis plus fungerade bra i margueriter men avfärgade de röda blommorna i övriga fall.

Bonzi fungerade bra i julstjärna och begonia men hade dålig effekt i pelargon, Osteospermum och marguerit.

Pelargon

I försöket med pelargon prövades effekten av Regalis plus, Bonzi och Terpal och jämfördes med Cycocel plus.

Cycocel Plus var det enda preparatet som hade en tillräckligt god effekt.

Regalis Plus testades ensamt och i kombination med Bonzi. Storleken och formen på plantorna var ok men blommorna avfärgades och blev vita istället för rosa.

Bonzi ensamt var inte tillräckligt effektivt. Det gav inga skador.

Terpal hade en kraftigt retarderande effekt men fördröjde blomningen, gav vissna knoppar och bladskador.

Julstjärnor

I försöken med julstjärna ville vi undersöka om Terpal kan ersätta Cycocel, om Moddus  M eller Regalis plus ger skador eller avfärgning och om de kan användas tidigt i kombination med Bonzi. Vi testade också om tillsatsmedlet Elasto kan reducera dosen Bonzi eller Alar.

Terpal ensamt gav ojämna och höga plantor men med i kombination med Bonzi blev plantorna fina.

Moddus M och Regalis plus gav skador på braktéerna och brände bladen.

Bonzi fungerar bra ensamt och även i kombination med Regalis plus.

Tillsatsen av Elasto kunde användas för att reducera dosen av Bonzi.

Begonia

I försöken med begonia ville vi undersöka om Terpal kan ersätta Cycocel plus, om Moddus M eller Regalis plus ger skador eller avfärgning och om de kan användas tidigt i kombination med Bonzi. Vi testade också om tillsatsmedlet Elasto kan reducera dosen Bonzi eller Alar.

Terpal och Bonzi fungerade bra i begonia och båda var bättre än Cycocel ledet.

Regalis Plus och Moddus M avfärgade de röda blommorna och fungerar inte ensamma men i kombination med Bonzi minskar den risken. I försöket var doserna för höga för att ge bra resultat.

Alar fungerar men resultatet blev ojämnt för olika plantor.

Tillsats av Elasto kunde användas för att reducera dosen av Alar och Bonzi.

Osteospermum

I försöket med Osteospermum testades Regalis plus, Bonzi och Alar och jämfördes med Cycocel.

Cycocel fungerade bäst men även Alar gav säljbara plantor.

Regalis plus avfärgade de röda blommorna både ensamt och i kombination med Bonzi.

Bonzi ensamt gav i princip ingen retarderande effekt.

Tillsats av Elasto kunde reducera dosen av Alar.

Marguerit

I försöket med margueriter testades Regalis plus, Terpal och Bonzi  och jämfördes med Cycocel.

Cycocel plus och Regalis plus fungerade bra och gav fina plantor.

Terpal användes i kombination med Regalis plus och då blev effekten för kraftig, liksom högre doser av Regalis plus.

Bonzi fungerade inte bra på margueriter.