I en presskommentar måndagen den 2 oktober uttalar miljöminister Karolina Skog att
”det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Nu har EUs expertmyndighet tittat ordentligt på detta och då lutar vi oss mot deras slutsatser”. 

- I det här fallet är det EUs kemikaliemyndighet ECHA som har granskat tillgängliga studier om glyfosat och miljöministerns uttalande är insiktsfullt. Det är angeläget att politiken baserar sina ståndpunkter på vetenskap, säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren.  

Hon fortsätter:

- Det är också mycket glädjande att miljöministern förstår vikten av jobba i det europiska sammanhanget, att vi har en gemensam marknad men också ett gemensamt ansvar för miljöarbetet – och att det här samarbetet är helt nödvändigt för att vi ska vara effektiva.

Tydlig signal till näringslivet

Agneta Sundgren tycker att regeringens kommentar skickar en tydlig signal till näringslivet.

– Det är såklart viktigt att politiken har förtroende för sina myndigheter, även på EU-nivå. Det är helt grundläggande för att EU och den gemensamma marknaden ska fungera och för att företagare ska våga satsa framåt.

Glyfosat, som är en av världens mest använda substanser i växtskyddsmedel, har ett tidsbegränsat godkännande till 15 december och före dess måste medlemsländerna ha röstat.

- Frågan diskuteras intensivt i hela EU och vi hoppas att både Sverige och andra medlemsländer håller den här linjen i omröstningen, säger Agneta Sundgren.