Resultaten av försöken finns sammanfattade här och och du som vill ta del av en detaljerade försöksrapport är välkommen att höra av dig till Minor Use-projektets projektledare Agneta Sundgren.

Under 2018 har försöken bland annat fokuserat på ogräs i frilandsgrönsaker, ett problem som blivit allt större sedan det viktiga växtskyddsmedlet Fenix fått ett ändrat godkännande. Flera andra växtskyddsmedel som kan användas har också fasats ut och för en del nya grödor, exempelvis baby-leaf, finns inget preparat godkänt mot ogräs.

I frukt är skorv ett av de stora växtskyddsproblemen och försök har lagts ut för att försöka möta den situation som kommer att uppstå när det hittills mest använda växtskyddsmedlet Delan får nya användningsvillkor efter 2019. Mot just skorv och andra svampsjukdomar misslyckades försöken så till vida att det torra vädret inte gav upphov till några angrepp, en situation som kan uppstå när man gör försök. Det är därför bra att det finns möjlighet att upprepa de försöken under 2019.

Minor Use är finansierat genom den nationella livsmedelsstrategin och LRF leder projektet. Försöken planeras tillsammans med en styrgrupp från Jordbruksverket och Svenskt Växtskydd (som företräder växtskyddsfirmorna) samt med hjälp av många inspel från rådgivare vid bland annat Hushållningssällskapet.

Försöksresultaten används för att söka godkännande för växtskyddsmedel. 14 sådana ansökningar skickades in under 2018 och med resultaten färdiga kommer ytterligare ansökningar om så kallat utvidgat produktgodkännande, UPMA, att skickas till Kemikalieinspektionen.