Välkommen på kurs torsdagen den 14 oktober kl. 08.30-16.30 på Helgegården i Skepparslöv, Kristianstad.

Kursen riktar sig till yrkesmässiga trädgårdsodlare och rådgivare som arbetar med yrkesmässig trädgårdsodling. I mån av plats är den även öppen för alla intresserade odlare och intressenter.

Kursdagens innehåll

Under kursdagen tar vi dig igenom de olika stegen i en tillståndsansökan för vattenuttag, miljökonsekvensbeskrivning samt checklista för att själv undersöka status på en vattenkälla. Vi presenterar även verkliga exempel från trädgårdsodlare för ytvattenuttag från vattendrag i kombination med bevattningsdamm samt processen kring att borra brunn. Slutligen blickar vi även framåt mot alternativa vattenkällor såsom cirkulära system och tekniskt vatten från samhället.
Jonas Jönsson, Caroline Johnsson och Linda-Marie Rännbäck inom satsningens fokusområde Vatten håller i kursen. Våra inbjudna föreläsare är bland andra Tilla Larsson (Jordbruksverket) och Katinka Hessel Tjell (Tyréns). Programmet kommer att uppdateras efterhand, men anmäl dig redan idag eftersom antalet platser är begränsat!

PROGRAM
08.30-09.00 FIKA
09.00-09.15 Projekt Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder vad vill vi göra för er trädgårdsföretagare -Linda-Marie Rännbäck rådgivningsexpert”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”
09.15-10.15 Samla ytvatten från vattendrag i damm -från idé till tillstånd ett verkligt exempel som visar hur resan inte alltid är spikrak -Jonas Jönsson rådgivningsexpert ”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”
10.15-10.30 BENSTRÄCKARE
10.30-11.30 Kunskap är makt – förståelse för viktiga begrepp förenklar processen till en säker vattentillgång -Tilla Larsson, expert på Jordbruksverkets vattenenhet.
11.30-12.00  Försöksstationen Helgegården säkrar sitt framtida vatten hur gick tankarna -Jonas Jönsson rådgivningsexpert ”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”
12.00-13.00 LUNCH.
13.00-14.15 Följ Helgegården tillståndsprocess för ny borra. Vad skiljer tillståndsprocessen mot ett ytvattenuttag - Katinka Hessel Tjell, Sandra Martinsson, Hydrogeolog, Tyréns
14.15-15.00 Kan grundvattnet ta slut? - Mattias Gustafsson, SGU
15.00-15.30 FIKA
15.30-16.15 Få svar på viktiga frågor som kan hjälpa dig att säkra din vattentillgång -Caroline Johnsson och Thilda Håkansson rådgivningsexperter”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”

Expertpanel: Tilla Larsson, Katinka Hessel Tjell, Sandra Martinsson och Mattias Gustafsson.
16.15-16.30 Avslutning

KOSTNAD
500 kr (fika och lunch ingår)

NÄR
Torsdagen den 14 oktober kl. 08.30-16.30

VAR
Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

ANMÄLAN
Anmäl dig här senast torsdagen den 7 oktober.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19, och ser till att vi håller nödvändiga avstånd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Jonas Jönsson på:
jonas.jonsson@hushallningssallskapet.se eller telefon 010-476 22 67.

Välkommen!

Arrangör: LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.

GDPR: Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt för efterföljande fakturering. Eftersom projektet är finansierat med medel från EU behöver vi även samla in uppgifter om personnummer. Genom att skicka in dina personuppgifter ingår du ett avtal med LRF där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter kurs. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredjepart. Du kan läsa mer om hur LRF arbetar för att följa dataskyddsförordningen här.

Loggor Ökad konkurrenskraft vid extremväder