Klimatförändringarna påverkar dig som odlare på många sätt. När temperaturen stiger blir de extrema väderhändelserna fler, och i Sverige förväntantas vi få vi både större regnmängder och längre torrperioder.

Hur hårt en extrem väderhändelse drabbar dig som odlare beror inte bara på skyfallet eller torrperioden i sig, utan också på hur sårbart ditt odlingssystem är. På denna kurs kommer du lära dig hur du kan använda mellangrödor i växtföljder med frilandsgrönsaker för att förbättra markens infiltrationskapacitet, vattenhållande förmåga och mikroliv, så att du står bättre rustad inför framtiden.

Kursen är praktiskt inriktad – med många exempel från verkligheten. Du kommer lära dig hur du väljer rätt mellangrödor för din gård och din växtföljd och om odlingsteknik för en lyckad etablering och skötsel. Du kommer få höra resultaten från de senaste försöken om nematodsanerande mellangrödor och lära dig hur du kan optimera mullbildningen. Vi kommer också få en rapport från nordvästra USA om hur de jobbar där med mellangrödor för att hantera extremväder.

För vem?

Du som odlar frilandsgrönsaker eller är trädgårdsrådgivare. Även andra yrkesverksamma inom frukt- och bärodling är välkomna att delta.

När:

Fredag 18 februari 2022, kl. 9.00 -16.10. Kaffe och smörgås serveras innan start.

Anmälningsavgift:

500 kr inkl. lunch och fika. I avgiften ingår också deltagande i vår gårdsnära kurs om mellangrödor.

Plats:

Hotell Erikslund, Ängelholm. Skåne

Program och anmälan:

Här hittar du programmet och anmälan . Sista anmälningsdag är 11 februari 2022.

Kursen arrangeras inom satsningen “Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder” som drivs av LRF Trädgård.

Dagen innan, torsdagen den 17 februari, kommer det hållas en annan kurs inom projektet i samma lokal. Kursen kommer handla om metoder för att säkra kvalitén på bevattningsvatten i framtida extremväder. Inbjudan och anmälan till denna kurs kommer ut inom kort.

Programpunkter

1. Intro: Extremväder – vad har vi att vänta oss? Hur kan vi förbereda oss?

Föreläsare: Baan Hami och Karolina Sahle, LRF Trädgård.

2. Mellangrödor för bättre markstruktur – vilken ska jag välja?

Föreläsare: Oskar Hansson, HIR Skåne.

3. Sanera mot rotgallnematoder och stubbrotsnematoder i morot och potatis med mellangrödor. Resultat från pågående forskningsprojekt.

Föreläsare: Åsa Olsson Nyström, Agri Science Sweden.

Lunch

4. Optimera markkolseffekten av mellangrödor. Lär dig räkna enkelt på hur mycket kol som lagras in och mull som bildas.

Föreläsare: Thomas Prade, SLU

5. Odlingsteknik för en lyckad mellangröda.

Föreläsare: Oskar Hansson, HIR Skåne och Andreas ”Ante” Wiklund, potatis- och grönsaksodlare, Gotland.

6. Rapport från New York state: Mellangrödor i växtföljder med grönsaker för att klara extremväder.

Föreläsare: Thomas Björkman, professor på “School of Integrative Plant Science”, Cornell University, USA.

Avslutande frågestund och samtal.