De senaste årens perioder av extremväder påminner oss om att det vid torrperioder är viktigt att ha en säker och laglig vattenkälla för bevattning att tillgå. Torkperioder i kombination med restriktiva vattendomar manar till nytänk. Under resorna tittar vi på innovationer kring vattenkällor, att samla och lagra vatten (dammar och våtmarker), recirkulerande system samt hantering av vattenkvalitet. Teknikerna är inspirerade av och hämtade ifrån vad man även använder sig av ute i Europa. Resan arrangeras av LRF Trädgårds projekt “Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”.

NÄR: Studieresa 1, Skåne-Öland: måndag 8 november till tisdag 9 november 2021
Studieresa 2, Gotland: onsdag 10 november till torsdag 11 november 2021 (OBS! Anslutning i Oskarshamn tisdag 9 november  kl. 18.00)

Med fördel deltar du på båda resorna till ett extra förmånligt pris. Programmen kompletterar varandra till fyra mycket intressanta dagar!

MÅLGRUPP: Studieresan riktar sig till yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor och rådgivare som arbetar med yrkesmässig trädgårdsodling. I mån av plats är den även öppen för alla intresserade odlare och intressenter.

Studieresa 1, Skåne – Öland: 8 november till 9 november
Skapa mervärden kring att samla vatten! I resans första del vill vi inspirera till och visa på olika sätt att samla vatten i dammar och våtmarker som även ger mervärden i form av miljövinster och ökad biologisk mångfald. Vi kommer även titta på teknik för avsaltning anpassad för gårdsnivå. Besök vi kommer göra under dessa dagar är:

Måndag 8 november - Kristianstad, Jämjö, Kalmar
Avresa från Kristianstad C kl. 09.00. Vårt första studiebesök gör vi hos Nicklas Göransson och Christine Dufva, Gärds Köpinge. Nicklas och Christine odlar grönsaker, potatis och spannmål. Här tittar vi på deras våtmark som även används som bevattningsdamm. En våtmark kan vara ett sätt att både säkerställa vattenuttag och biologisk mångfald. Nästa stopp gör vi på Hushållningssällskapet Skånes försöksgård Helgegården, Skepparslöv. Där kommer vi att ta del av erfarenheter från ett projekt om behovsanpassad pivotbevattning. På platsen säkras framtida vattenbehov upp genom att en process pågår för att söka tillstånd för en ny borra.

Lunch äter vi från Skepparslövs Golfkrog.

På eftermiddagen tar vi oss mot Kalmar med stopp på Blekinge Bevattningsteknik, Jämjö utmed vägen. Där visas en teknik för vattenrening med UV-ljus, extra viktigt för produktioner med höga krav på vattenkvalitet.

I Kalmar checkar vi in på Calmar Stadshotell. På kvällen äter vi en middag med lokalproducerade råvaror och genomför en provning av goda svenska ölsorter med krögaren Anders Elfström.


Tisdag 9 november – Öland
Utcheckning från hotellet kl. 09.00. På Öland uppkommer varje år vattenbrist. Vi besöker odlare som berättar om sina erfarenheter av att säkerställa sitt företags vattenbehov för framtiden. På förmiddagen besöker vi två odlare som försöker lösa sin vattenbrist genom att samla vatten i bevattningsdammar. Vi diskuterar även processen från ansökan till färdig damm.

Dagens första stopp blir hos Mattias Wahlström, Skärlöv. Mattias odlar lök, bruna bönor och foder till sina kor. Han har idag två dammar som fylls med dräneringsvatten samt avrinningsvatten från diken på Alvaret. Sen styr vi kosan söder ut och stannar till hos Stefan Mellborg, Mellstaby. Stefan odlar bland annat jordgubbar och lök. Stefan tillgodoser sitt bevattningsbehov genom tre traditionella bevattningsdammar.

Lunch blir på Arontorps Kroppkakor.

Nu styr vi kosan norrut för ett stopp på Hushållningssällskapets försöksgård Torslunda. Här skall vi lyssna på företaget H2O Agro som säljer avsaltningsanläggningar anpassade för gårdsnivå. Vi får en inblick från en anläggning i produktion i en äppelodling på Åland. Vi kommer även träffa en grönsaksodlare på Öland som är i startskedet för att projektera en egen anläggning.

På Kalmar C finns möjlighet för av- eller påstigning för dem som önskar, ca kl. 16.30.

Studieresa 2, Gotland: 9 november till 11 november
Återanvänd vatten från omgivande samhälle! I resans andra del vill vi bland annat visa på möjligheter att återanvända så kallat tekniskt vatten, samt diskutera vilka kvalitetskrav som ställs. Kan man brygga öl på avloppsvatten? Vi tittar också flera lösningar för att samla vatten samt pivotbevattning. Besök vi kommer att göra under dessa dagar är:

Tisdag 9 november – Oskarshamn, Visby
Vi inleder resan med en middag kl. 18.00 på restaurang Badholmen i Oskarshamn innan kvällsfärjan till Gotland går 21.05. Vi är framme i Visby 00.15. Vi checkar in på hotell Clarion Visby beläget nära färjeterminalen i Visby.

Nya resenärer har möjlighet att ansluta i Oskarshamn eller Visby.

Onsdag 10 november – Fole, Romakloster, Katthammarsvik
Det blev en sen kväll för oss alla därför startar vi dagen med lite sovmorgon. Bussen avgår från hotellet kl. 10:00. Vårt första stopp blir hos Andreas Viklund på Stora Tollby Gård. Här odlas bland annat morötter, jordgubbar och potatis. På gården har man anlagt två bevattningsdammar i kombination med en våtmark som tillsammans tar upp en yta på ca 10 ha. Nu klarar han både sitt eget bevattningsbehov och kan även tillhandahålla vattentjänster till grannar.

Nästa stopp blir i Romakloster där vi träffar Sten Rosvall ordförande i en av Region Gotlands anläggningar för ”Gotlandsmodellen”. På Gotland finns de fem dammar som ägs av regionen för användning till ”gotlandsmodellen”. Gotlandsmodellen innebär att man med mekanisk och biologisk rening i dammar renar avloppsvatten, varefter vattnet lagras och utnyttjas för bevattning av jordbruksmark.

Dagens lunchstopp blir på Roma Gårdskrog, Grönt Centrum där bland annat Naturbruksgymnasiet på Gotland ligger.

Sista stoppet för dagen gör vi hos Johan Hellgren på Skags Gård. Johan odlar morötter, palsternackor och rödbetor. Han odlar bland annat utifrån metoden strip-till, ett sätt att minska jordbearbetning och ha mer bevuxen mark i växtföljden. Detta är åtgärder som ökar och bevarar mullhalten, samt förbättrar den vattenhållande förmågan. Gården fyller sina bevattningsdammar med renat avloppsvatten från 350 hushåll, enligt den så kallade Gotlandsmodellen. Dessa hushåll har i sin tur fått sitt vatten från en avsaltningsanläggning. Ett litet reningsverk står på gårdens mark för att rena vattnet till badvattenkvalité innan bevattning.

Bussen tar oss tillbaka till hotellet.

Vi äter en middag med gotländska specialiteter på hotellet, och avsmakar ädla drycker från Gotland. Vi bjuder även in aktörer till ett samtal om samarbetet kring vattenfrågor på Gotland.

Torsdag 11 november – Klintehamn, Havdhem
Utcheckning från hotellet kl. 09.00. Första stoppet gör vi hos Svante Runfeldt på Klintebys Gård. Svante odlar rödbetor, broccoli, potatis och spannmål. En tredjedel av gårdens areal bevattnas med en pivotanläggning. Svante berättar om sina erfarenheter kring pivotanläggningen samt önskan att styra bevattningsgivorna efter jordart inför nästa säsong.

Därefter besöker vi Tomas Stenhuse på Stenhuse Gård. Tomas odlar främst sparris och jordgubbar. Gården är belägen i ett område med låg lerhalt man har därför behövt klä bevattningsdammen med duk för att undvika läckage. Gårdens jordart är väldigt varierad vilket skapar utmaningar inom bevattningen. Jordgubbarna bevattnas med droppbevattning vilket ställer krav på vattenkvaliteten.

Lunch på Hamncaféet i Klintehamn.

Sista stoppet för dagen blir hos Håkan Lorin som är en del av Mästermyrs Dikningsföretag. Här odlar Håkan morötter och palsternackor på låglänt myrmark och bevattnar sina grönsaker underifrån. Håkan berättar hur de reglerar vattnet i marken med hjälp av dämningsluckor.

Bussen tar oss nu vidare till färjeterminalen i Visby. Här kan de som bor på Gotland alternativt tagit sig hit själva hoppa av. Färjan går från Visby 16.50 och är i hamn i Oskarshamn 20.00. Vi äter middag på båten.

Transport hem med möjlighet att stiga av på Kalmar C ca kl. 21.30 och Kristianstad C ca kl. 00.00.

Pris för båda studieresorna: 3 190 kr för enkelrum.
Pris för Studieresa 1, Skåne-Öland: 1 995 kr för enkelrum.
Pris för Studieresa 2, Gotland: 1 995 kr för enkelrum.
I priset ingår: Buss (+ färja till Gotland ), boende, mat, måltidsdryck och studiebesök.
I priset ingår inte: Alkoholhaltig dryck till måltiderna, eller dryckesprovningar

Anmälan senast 24 oktober. Kostnaderna för resan faktureras i efterhand. Din anmälan är bindande efter 24 oktober. Vid uteblivet deltagande tar vi ut en anmälningsavgift om 1000 kr för hela resan, eller 700 kr för del av resan.

Anmälningsformulär finner du här: https://forms.office.com/r/gZxVw78qe3


GDPR: Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera resan samt för efterföljande fakturering. Eftersom projektet är finansierat med medel från EU behöver vi även samla in uppgifter om personnummer. Genom att skicka in dina personuppgifter ingår du ett avtal med LRF där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter resa. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredjepart. Du kan läsa mer om hur LRF arbetar för att följa dataskyddsförordningen här.

Vi och ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19. För att deltaga på resan ska du vara symptomfri.

Vid frågor kontakta Linda-Marie Rännbäck på 010-476 22 66, linda-marie.rannback@hushallningssallskapet.se eller Caroline Johnsson på 076-108 05 07, caroline.johnsson@lrf.se

Programmet är preliminärt och kan komma att justeras.

Arrangör: LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.