Projektledaren kommer att ha ansvaret för att planera och genomföra projektet Goda affärer, innovativ och cirkulär yrkesmässig trädgårdsodling. Med trädgårdsodling menas odling av bär, frukt, grönsaker, potatis och prydnadsväxter. Odlingen sker både i växthus och på friland.

Läs hela jobbannonsen här

Sista ansökningsdatum är den 26 april, men vi träffar kandidater kontinuerligt. Tillsättning av tjänsten kan därför ske före sista ansökningsdag varför vi uppmanar dig att inte avvakta med din ansökan.