Trädgårdsrådet den 24-25 oktober blev ett aktivt och intensivt evenemang. Ett fyrtiotal förtroendevalda inom LRF Trädgård samlades i Margretetorp, Skåne för att diskutera framtidsfrågor för näringen och för LRF Trädgård. Trädgårdsnäringen är en framtidsbransch och behövde få på pränt vilka konkreta regler och villkor som idag hindrar tillväxten och som behöver ändras.

För långa handläggningstider på Migrationsverket

Rådet pratade specifikt om arbetskraftsfrågor och det konstaterades att det är svårt att få tag i arbetskraft.

Handläggningstiderna på Migrationsverket är alltför långa, upp till 16 månader, för arbetskraft från tredje land. Frågetecken råder kring sjukvården och att olika regler gäller beroende på från vilket land medarbetaren kommer.

Det är svårt för utländsk arbetskraft att öppna bankkonto i svenska banker. En nyligen publicerad studie om kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn presenterades.

LÄS MER: LRF startar integrationssatsning i höst

Klimatkonto

Vid en bredare scanning av viktiga frågor kom en intressant frågeställning upp om hur näringen kan öka den producerade volymen utan att priset går ner?

En annan fråga handlade om andelen svenskt i industrin och hur den andelen kan öka.

Förslag lades om ett ”klimatkonto”, ett periodiseringskonto liknande skogskonto men en koppling till att variationerna mellan åren kommer att öka. Bättre styrning av investeringsstödet var ett ytterligare inspel. Dessa förslag kommer tillsammans med ett antal andra att läggas i en bruttolista som Trädgårdsdelegationen sedan kommer att prioritera i.

Bredare medlemserbjudande

En särskilt pass under dagarna handlade om hur LRF Trädgård ska organisera sitt arbete framöver för att bli mer proaktiv i de trädgårdsspecifika näringspolitiska frågorna och samtidigt kunna ha ett bredare medlemserbjudande.

Rådet fick också en snabbkurs i mediakunskap och hur vi kan lyfta trädgårdsnäringen på ett positivt och proaktivt sätt. En snabbkurs i hur man hanterar en kris ingick också. Ett lärorikt pass som leddes av Katarina Cumselius på LRF Kommunikation och som gav mersmak!

För dig som vill veta mer!

Svensk trädgårdsnäring har visat starka siffror. Här är tre exempel på det:

Rekordsiffror för svenskodlat

Jordgubbsodling i tunnel har fördubblats på 10 år

Rekordår för pumpaodlarna

Och ni har väl inte missat filmen som visar hur Sveriges bönder kan fixa 50 000 nya jobb ?