Har du frilandsproduktion av bär, grönsaker, plantskole- eller prydnadsväxter, eller odlar du frukt? Ta då chansen att svara på några få frågor om din användning av växtskyddsmedel med glyfosat. Även du som inte använder glyfosat är välkommen att fylla i enkäten, som är viktig för LRFs växtskyddsarbete. 
 
Glyfosat har idag ett godkännande på EU-nivå till och med den 15 december 2022 och ämnet ska snart utvärderas på nytt. I årets undersökning från företaget Landja får lantbrukare möjlighet att svara på frågor om sin glyfosatanvändning. Genom att ställa motsvarande frågor till sina medlemmar vill LRF Trädgård få en uppfattning om hur användningen och behovet ser ut i landets trädgårdsproduktion.  

Din medverkan sker anonymt, vi ser inte vilka svar just du har lämnat.  

Du hittar enkäten om glyfosatanvändning här 

Fyll gärna i den redan idag. Stort tack för din medverkan!