Understödjande grödor som gröngödsling har en multifunktionell roll i en hållbar trädgårdsodling. Fokus är att visa på och diskutera understödjande grödors positiva effekt på markstruktur, mullhalt, kollinlagring, vattenhållande förmåga och markens liv. Det är viktiga aspekter för att rusta din mark mot extremväder, både vid för lite och för mycket nederbörd.

Gröngödslingsblandningarna på platsen är en del i en grönsaksväxtföljd, och utgör förfrukt till vitkål 2022. Under dagen ger vi praktiska tips på arter, blandningar, etablering och skötsel. Marken i demon berikades även 2020 med biokol, som vi också kommer att diskutera på visningen.

8.30-9.00 Vi bjuder på kaffe och macka. Medtag dock egen lunch.

9.00-9.30. Välkommen

Rådgivningsexperterna Linda-Marie Rännbäck och Baan Hami hälsar välkomna, och berättar om LRF Trädgårds projekt ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.”

9.30-10.15. Introduktion om Sötåsen och demonstrationsplatsens historik. Hans Nilsson från Naturbruksskolan Sötåsen ger deltagarna en översiktlig berättelse om Sötåsen samt demonstrationsplatsen. Sötåsen deltar i ”SM i nedbrytning”, och på platsen har de grävt ned tvättlappar under försommaren. Vi undersöker hur nedbrytningen har gått.

På platsen odlades gröngödslingsblandningar även 2020 samt tillsattes biokol. I år, 2021, såddes tre olika gröngödslingsblandningar i maj. Hur har detta påverkat marken och dess liv? Vi tittar på gropar grävda i olika försöksled, och diskuterar vad vi ser. Baan Hami ger en översikt om användning av biokol. 

10.15-11.15. Understödjande grödor med många funktioner. Christina Winter ger olika perspektiv på understödjande grödor. Utifrån demonstrationsodlingen diskuterar vi tillsammans:

  • Etablering, skötsel och Ogräskonkurrens
  • För- och nackdelar med olika arter, renbestånd och
  • Hur mycket organisk substans kan gröngödsling och mellangrödor bidra med?
  • Hur påverkas jorden och livet i jorden på kort och lång sikt?
  • Gröngödsling som förfrukt till grönsaker

11.15-11.45. Rundvandring på Sötåsen. Hans Nilsson ger en rundvandring på Sötåsen.

12.00 Avslut och egen medhavd lunch.

OBS! Medtag egen lunchkorg, som vi tillsammans äter i fält.

Visningen är kostnadsfri och arrangeras av LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.

NÄR: Torsdag 9 september, 9.00-12.00

VAR: Sötåsenvägen 6, 545 91 Töreboda

ANMÄLAN: Anmäl dig här senast tisdagen den 7 september kl 12.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi under dagen kommer att filma vissa delar.   

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19, och ser till att vi håller nödvändiga avstånd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Linda-Marie Rännbäck på linda-marie.rannback@hushallningssallskapet.se eller telefon 010-476 22 66

Välkommen!

Arrangör: LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.