Hur vet jag om jag omfattas av reglerna?

Så fort en panna klassas som en A- eller B-panna gäller mer omfattande krav kring användning och kontroll av pannan.

Vilka är de mest förekommande pannorna i vår bransch?

Det är de med en temperatur mellan 65 och 110 grader och en märkeffekt på 100 kW eller mer. Dessa klassas då som en B-panna. Nytt sedan 2017 är bland annat att B-pannor i öppna system ska ha genomgått en återkommande besiktning senast 1 december.
Därefter behöver man även komma fram till vilken kategori pannan tillhör.

Vad räknas som kategori 2-panna?

Har du en panna som kan ackumulera värme i farlig mängd, exempelvis vid strömbortfall, räknas den som en kategori 2-panna. Att temperaturen stiger över 110 grader är ett riktvärde som man kan man använda sig av i sin bedömning kring vad som avses med ackumulering av farlig mängd. Halmpannor kan vara ett exempel på en panna som är i kategori 2.

Vilka andra kategorier finns?

Pannor som drivs med gas, olja och el är kategori 4-pannor. Pannor som har drift på inmatningen av flis eller pellets, där även inmatningen avbryts vid ett strömbortfall, hamnar normalt som en kategori 4-panna, dvs bränsletillförseln avbryts och värme ackumuleras inte i farlig mängd.

Är det bara kategori 2-pannor som omfattas av nya reglerna från 1 december 2020?

Ja. För pannor som hamnar i kategori 3 och 4 börjar det gälla i december 2022.

Vad händer om jag har min kategori 2-panna i drift utan en certifierad pannoperatör efter den 1 december?

Det kan ge en sanktionsavgift på 30 000 kronor efter en inspektion av Arbetsmiljöverket.

Hur ansöker jag om undantag av certifierad pannoperatör?

Utöver ett komplicerat och tekniskt svårt regelverk på området har certifieringsorganen enbart under det senaste halvåret arrangerat provtillfällen för att kunna bli certifierad pannoperatör. Den utlovade vägledningen och informationsinsatsen som Arbetsmiljöverket skulle stå för har uteblivit vilket har lett till att möjligheten att uppfylla reglerna innan 1 december har försvårats. Därutöver har vi en pågående pandemi med restriktioner kring resor och sammankomster som ställer till det.
Vi har därför förberett en mall som kan användas för en ansökan om undantag av reglerna kring certifiering av pannoperatör hos Arbetsmiljöverket.

Varför begär LRF och Gröna arbetsgivare en ändring av föreskrifterna?

Vi anser att kraven inte står i proportion till effekterna av reglerna och därmed inte följer förvaltningslagens proportionalitetsprincip. Vi har också haft möte med avdelningschef, handläggare och högsta ledningen på Arbetsmiljöverket för att försöka påverka reglerna kring pannor.

Var kan jag hitta mer info om pannor och andra trycksatta anordningar?

Gröna Arbetsgivare har samlad information, med bland annat tabeller och vad som gäller, här.