INSTÄLLT: Fiskodling är en växande näringsgren och en hel del försök har gjorts med att kombinera fiskodling och växthusproduktion.
Efter besöket kommer vi ha ett odlarmöte där vi bland annat kommer att diskutera och informera om aktuella frågor för växthusodlare.