Näringspolitisk bevakning

LRF Trädgård arbetar med att både påverka och bevaka näringspolitiska frågor som är viktiga för trädgårdsnäringen. Det sker genom LRFs Trädgårdsdelegation som företräder LRF i branschspecifika frågor. Ständigt aktuella frågor är exempelvis växtskydd, energi, forskning, utbildning och arbetskraft.

Vårt växtskyddsarbete

När det råder brist på växtskyddsmedel mot specifika skadegörare eller ogräs finns det möjlighet för en tredje part att ansöka om godkännande hos Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedelsbrist är relativt vanligt i trädgårdsgrödor, då växtskyddsfirmorna ibland väljer att inte söka godkännande för användning i mindre grödor eftersom marknaden i Sverige är liten. Därför har LRF Trädgård arbetat mycket med olika växtskyddsansökningar, antingen akuta dispenser eller ansökan om utvidgat användningsområde för en produkt som redan är godkänd i Sverige. LRFs Trädgårdsdelegation tar beslut och prioriterar vilka ansökningar som ska göras. Därefter sköter LRFs tjänstemän själva ansökningsförfarandet.

Trädgårdsdelegationen tar sina prioriteringsbeslut i oktober och besluten gäller ansökningsarbetet under det kommande verksamhetsåret. Beslut om prioriteringar ska vara förankrade i sektionerna och hos medlemmarna.