LRF Trädgård vill öka lönsamheten inom bärodlingen och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och marknad. Aktuella frågor rör ursprungsmärkning och växtskydd.

LRF Trädgård är också med och driver Bärfrämjandet som främjar konsumtionen av svenska bär. Det görs genom att information och inspiration sprids till bärkonsumenterna genom webbplatsen barframjandet.se, Facebook och genom pressträffar som Bärfrämjandet anordnar.