LRF Trädgård arrangerar mötesplatser för medlemmar med frilandsgrönsaksproduktion och andra intressenter, genom till exempel utbildning i samband med årsmötet, studiebesök och fältvandringar. Aktuella frågor rör produktkvalitet, certifiering och växtskydd.

Växtskyddsgruppen för frilandsgrönsaksproducenter är aktiv och arbetar bland annat med att ta in uppgifter om behov och problem bland frilandsgrönsaksodlarna.