LRF Trädgård arrangerar mötesplatser för medlemmar med fruktodling genom till exempel studiebesök och resor inom och utom landet. Fruktodlarnas intressen tillvaratas också i frågor som till exempel växtskydd och vattenskyddsområden. Ett gott samarbete med Äppelriket är också viktigt för verksamheten.

Bevakningen av växtskyddsfrågor är en del av grundverksamheten och man arbetar bland annat med att ta in uppgifter om behov och problem bland medlemmar med fruktproduktion.