LRF Trädgård/Industrigrönsaker ska tillvarata sina medlemmars intressen, upprätthålla en näringspolitisk bevakning rörande branschens intressefrågor, verka för branschens tekniska och ekonomiska utveckling samt verka för att stärka samhörighetskänslan och erfarenhetsutbytet mellan branschens utövare. Detta sker bland annat genom studiebesök och studieresor.

De odlarföreningar som är medlemmar i LRF Trädgård/Industrigrönsaker är:

  • Västra Skånes ärtodlarförening
  • Odlarföreningen till Procordia
  • Västra Sveriges Konservväxtodlareförening
  • Gotlands konservodlareförening
  • Mellansvenska Odlare ekonomisk förening
  • Solanum industripotatisodlarförening
  • Norrbotten Bär och Grönsaker ek förening
  • Pepparroten Halland
  • Skånes trädgårdsfröodlareförening