LRF Trädgård/Marknad Frukt och Grönt ska tillvarata medlemsföretagens övergripande gemensamma intressen. De direkt affärsmässiga angelägenheterna handläggs hos medlemmarna själva.

Till sektionen finns sex ekonomiska föreningar anslutna. Dessa är:

En central fråga i det näringspolitiska arbetet är fortsatt marknadsordning för frukt och grönsaker inom EU. Det är viktigt att bevaka stödet till driftsfonder till producentorganisationernas verksamhet. Praktiskt innebär det en rad kontakter med främst Jordbruksverket.  

LRF Trädgård/Marknad Frukt och Grönt träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter och bjuda in intressanta föredragshållare. Internationellt ordnas årligen en ICOP-konferens för producentorganisationer inom EU.