LRF Trädgård arbetar med att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller aktuella frågor som till exempel utbildning, arbetskraft, växtskydd samt forskning och utveckling. 

Det finns tre olika medlemsgrupper:

Plantskoleproducenterna inom LRF Trädgård har en egen webbplats, Växtforum, där man hittar information om branschen och om de växter som odlas.

LRF Trädgård och medlemsföretagen är även engagerade i andra organisationers verksamheter: