Från och med den 1 januari 2016 övergick en stor del av LRF Trädgård/Potatis verksamhet till Potatisodlarna. Det rör bland annat Pluggen, provgrävningarna och marknadskommittén. 

LRF Trädgård företräder matpotatisodlarna i det näringspolitiska arbetet. Vid frågor om LRF Trädgård/Potatis kan du kontakta Potatisodlarnas företrädare i Trädgårdsdelegationen, Anders Andersson.