LRF Trädgård tar tillvara prydnadsväxtodlarnas intressen genom att bevaka näringspolitiska frågor som till exempel växtskydd, växtpass och forskning. Dessutom arbetar man med att lyfta frågor som berör medlemmarnas företagande, sprida information till och arrangera mötesplatser för dess medlemmar. Det finns även en aktiv växtskyddsgrupp. 

Kulturgruppen Blomsterlöksgruppen består av odlare som driver blomsterlök och producerar bland annat amaryllis, tulpaner och narcisser under säsong.

Via LRF Trädgård är prydnadsväxtodlarna engagerade i Blomsterfrämjandet och Blomsterlöksgruppen ligger även bakom Tulpanguiden.