LRF Trädgård/Bär vill öka lönsamheten inom bärodlingen och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och marknad. Aktuella frågor rör ursprungsmärkning och växtskydd.

LRF Trädgård/Bär driver Bärfrämjandet som främjar konsumtionen av svenska bär. Det görs genom att information och inspiration sprids till bärkonsumenterna genom webbplatsen barframjandet.se, Facebook och genom pressträffar som Bärfrämjandet anordnar.