LRF Trädgård/Frilandsgrönsaker arrangerar mötesplatser för sektionens medlemmar och andra intressenter, genom till exempel utbildning i samband med årsmötet, studiebesök och fältvandringar. Aktuella frågor rör produktkvalitet, certifiering och växtskydd.

Sektionen har en aktiv växtskyddsgrupp som bland annat arbetar med att ta in uppgifter om behov och problem bland sektionens medlemmar. Under sektionen för frilandsgrönsaker finns även en kulturgrupp för rotfrukter.

Ansvarig tjänsteman:
Annika Öhman
0413- 55 90 28