LRF Trädgård/Frukt arrangerar mötesplatser för sektionens medlemmar genom till exempel studiebesök i samband med årsmötet och studieresor inom och utom landet. Sektionen tillvaratar även medlemmarnas intressen i frågor som till exempel växtskydd och vattenskyddsområden. Ett gott samarbete med Äppelriket är också viktigt för sektionen.

Bevakningen av växtskyddsfrågor är en av sektionens huvuduppgifter och man arbetar bland annat med att ta in uppgifter om behov och problem bland sektionens medlemmar. Arbetet sammanfattas i sektionens växtskyddsgrupp.

Ansvarig tjänsteman:
Elin Windfäll
0413- 55 90 25