Sektionen arbetar med att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller aktuella frågor som till exempel utbildning, arbetskraft, växtskydd samt forskning och utveckling. Sektionen har flera utskott som specifikt arbetar med dessa frågor.

Inom sektionen finns tre olika medlemsgrupper:

LRF Trädgård/Plantskola har en egen webbplats, Växtforum, där man hittar information om branschen och om de växter som odlas.

LRF Trädgård/Plantskola och medlemsföretagen är även engagerade i andra organisationers verksamheter:

 

Ansvarig tjänsteman:
Maja Persson
0413- 55 90 32