Sektionen arbetar med att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller aktuella frågor som till exempel utbildning, arbetskraft, växtskydd samt forskning och utveckling. Sektionen har flera utskott som specifikt arbetar med dessa frågor.

Inom sektionen finns tre olika medlemsgrupper:

För att främja plantskoleväxter och svenskodlat har LRF Trädgård/Plantskola flera olika främjandeaktiviteter som man arbetar och har arbetat med. Dessa aktiviteter är:

  • Rosens Dag
  • Mästarrabatten 
  • Växtforum                                                                                                           

LRF Trädgård/Plantskola och medlemsföretagen är även engagerade i andra organisationers verksamheter: