Från och med den 1 januari 2016 övergick en stor del av LRF Trädgård/Potatis verksamhet till Potatisodlarna. Det rör bland annat Pluggen, provgrävningarna och marknadskommittén. 

Vid frågor rörande LRF Trädgård/Potatis, kontakta ordförande Bruno Bergmar (kontaktinfo här brevid).