LRF Trädgård/Prydnadsväxter tar tillvara prydnadsväxtodlarnas intressen genom att bevaka näringspolitiska frågor som till exempel växtskydd, växtpass och forskning. Sektionen arbetar med att lyfta frågor som berör medlemmarnas företagande, sprida information till och arrangera mötesplatser för dess medlemmar. Man har även en aktiv växtskyddsgrupp. 

Till sektionen finns kulturgruppen Blomsterlöksgruppen knuten. Blomsterlöksgruppen består av odlare som driver blomsterlök och producerar bland annat amaryllis, tulpaner och narcisser under säsong.

LRF Trädgård/Prydnadsväxter och Blomsterlöksgruppen är engagerade i Blomsterfrämjandet och Blomsterlöksgruppen ligger även bakom Tulpanguiden.

Ansvarig tjänsteman:
Maja Persson
0413- 55 90 32