LRF Trädgård/Prydnadsväxter tar tillvara prydnadsväxtodlarnas intressen genom att bevaka näringspolitiska frågor som till exempel växtskydd, växtpass och forskning. Sektionen arbetar med forskningsprojekt och med att sprida information till och arrangera mötesplatser för sektionens medlemmar. Man har även en aktiv växtskyddsgrupp.

Till sektionen finns kulturgruppen Blomsterlöksgruppen knuten. Blomsterlöksgruppen består av odlare som driver blomsterlök och producerar bland annat amaryllis, tulpaner och narcisser under säsong.

LRF Trädgård/Prydnadsväxter driver flera främjandeprojekt, framför allt Blomsterfrämjandet och Tulpanguiden.