LRF Trädgård har på uppmaning av sina medlemmar tagit fram en lathund för att underlätta ansökningsförfarandet av arbetskraft från tredje land.

Lathunden som du kan ladda ner här är en medlemsförmån för LRF Trädgårds medlemmar och har tagits fram i samarbete med Migrationsverket.

Ladda ner lathunden här