Demoförsök

Gräsfrö - MCPA
Demoförsök med MCPA i gräsfrö för att undersöka om grobarheten påverkas vid olika behandlingstidpunkter. Projektets tredje år.

Effektivitetstest

Hallon - Hallonbladlus
Kontroll av mindre hallonbladlus, Aphis idaei med hjälp av biologisk bekämpning.

Jordgubbar - Mjöldagg

Jordgubbar - Jordgubbskvalster
Syftet är att jämföra effekter på förekomst av jordgubbskvalster och spinnkvalster i jordgubbar odlade på friland efter behandling med Vertimec samt rovkvalster i olika doser, efter skörd.

Morötter - Morotsbladloppa
Biologiska preparat i samverkan med andra växtskyddsmedel för att få bästa möjliga effekt mot morotsbladloppan. 

Morötter - Morotsfluga

Spenat - Svamp
Syftet med detta projekt är att undersöka om fröbehandling med biologiskt växtskyddsmedel har effekt mot groddbrand i spenat.

Äpple – Äppelskorv

Fytotox- och effektivitetstest

Plantskoleväxter - ogräs
Uppdraget omfattar fytotox-och effektivitetstest av Diflanil separat, samt i kombination med Boxer resp. Logo, mot ogräs i frilandskulturer.

Litteraturstudier

Frilandsodling – Rapsfluga, betfluga och morotsminerarfluga
Syftet är att öka kunskapen och förbättra möjligheterna för prognos som beslutsstöd vid bekämpning av rapsfluga, betfluga och morotsminerarfluga.

Produktion i kruka – Sorgmyggor och vattenflugor
Syftet med projektet är att få en kartläggning av befintlig kunskap kring sorgmyggor och vattenflugor och vad som påverkar dess förekomst inom produktion i kruka.

Tomat - gråmögel
Syftet med projektet är att kunna visa på möjligheter till alternativ bekämpning av gråmögel, med sikte på att kunna minska behovet av kemiska växtskyddsinsatser i tomatodlingen.

Strategiförsök

Bruna bönor - Ogräs
Projektet har pågått sedan 2009 och syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt rationell bönodling i Sverige.

Frilandsodling – Ogräs
Total omfattning av projektet är 13 försök i 6 olika frilandsgrödor.

Lök – Ogräs
Implementering av ogrässtrategier i lök.

Morötter - Svamp
Projektet är en fortsättning av 2014 års försök gällande växtföljdens inverkan på lagringssvampen acrothecium på morötter.

Sådd lök - Ogräs
Integrerade ogräsbekämpningsstrategier i sådd lök. Projektets tredje år.