De tre mest akuta frågorna:
1. Att försäljning av gammal skörd kan göras enligt plan.

2. Att förnödenheter som insatsvaror, bränsle och reservdelar levereras till gårdarna.

3. Att man håller sig frisk, enskilda sjukdomsfall kan slå hårt på mindre företag där man är själv eller har få anställda. 

Så jobbar LRF Växtodling med frågorna:
Vi har veckovisa möten internt inom LRF och externt med hela branschen för att hålla koll på utvecklingen och ge de inspel vi får från växtodlarna och förtroendevalda.