Det finns vissa rykten om att EU-kommissionen vill ändra delar av sitt förslag om CAP, men det återstår att se, och om så skulle bli fallet skulle det kunna bli ytterligare förseningar. I mitten av maj väntas EU-kommissionen komma med ett reviderat förslag om EU-budgeten och därmed budgeten för CAP. Det många gissar är att förslaget innebär en ökad EU-budget men att förslaget om CAP ligger kvar, det vill säga en minskning för Sverige med 5 procent för pelare 1 och cirka 15 procent av EU-medlen för pelare 2.

Under hösten väntas tydligare besked från näringsdepartementet om hur regeringen ser framför sig att CAP ska genomföras i Sverige, till exempel vilka så kallade eco-schemes (ettåriga miljöersättningar i pelare 1) man kommer införa och vilka åtgärder man vill se i pelare 2. Hela CAP, både pelare 1 och 2, ska beskrivas i en nationell strategisk plan vilket gör att det framöver inte blir ett separat landsbygdsprogram.

När CAP väl beslutas på EU-nivå kommer det att tydliggöras hur ett eventuellt tak, så kallad capping, på direktstöden kommer att utformas. EU-kommissionens förslag diskuteras fortfarande men det är inte osannolikt att det blir ett tak på i storleksordningen 100 000 euro. Det kan dock bli så att eventuella lönekostnader kan räknas av så att företag med höga stödbelopp ändå inte berörs så mycket. Miljöersättningar och kompensationsstöd ska inte beröras.

Senare i vår kommer Jordbruksverket att redovisa några regeringsuppdrag kring CAP-genomförandet, till exempel om kontroller och sanktioner samt om de nya grundvillkoren (nytt namn på tvärvillkor).

De nya grundvillkoren kommer att omfatta ungefär dagens tvärvillkor men också de villkor som idag ingår i förgröningsstödet. Exakt utformning vet vi ännu inte, det kommer att klarna successivt.

Det är också vissa oklarheter om vad som kommer att gälla under övergångsåren innan nya CAP träder i kraft. Grundprincipen är att nuvarande regler ska fortsätta gälla, men med den nya budgeten. Men eftersom det inte finns någon budget på plats så vet vi inte vad det innebär. För landsbygdsprogrammet är det extra osäkert eftersom det också ska tillkomma nationell medfinansiering. Vi förutsätter dock att majoriteten av ersättningarna till lantbruket kommer att vara öppna, men vi kommer inte att veta med säkerhet förrän till hösten. Näringsdepartementet har inte kunnat ge oss några tydliga besked om detta.

Sofia Björnsson,
Expert Jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling, LRF