Kemikalieinspektionen beviljade på tisdagen dispensen och den gäller mellan den 1 september och 30 oktober 2020 för korn, vete och havre som ska bli foder.

– Myndigheten gjorde ett bra jobb här med en snabb handläggning. Det var avgörande för att medlet alls ska hinna användas, säger Johanna Eén, växtskyddsexpert på LRF.

Ombytligt väder bråkar med skörden i norr

På många håll i landet ser skördesäsongen 2020 lovande ut. Men på en del platser i landets nordligaste län har ett torrt, varmt väder i juni följt av ett kyligare och blötare i juli kraftigt försvårat skörden och möjligheten att avsätta den.

Framförallt är det odlingen av korn, men även av havre och vete, som på vissa platser i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har stor förekomst av så kallade grönskott. Värmen i juni gav en snabb tillväxt och axgång, men allt det sådda hade inte grott när vädret slog om. När det sedan började regna kom groningen igång, och de plantorna sticker nu upp som gröna skott.

Djurens foder tas omhand

Förekomsten av grönskott gör att det inte går att tröska spannmålen eftersom delar av den fortfarande är omogen och har för hög vattenhalt.  

– Att det är just de nordliga länen som drabbats gör situationen särskilt svår. Här används spannmålen framförallt till foder för de egna djuren, eller så säljer man till andra djurbönder som bor nära. En del har möjlighet att ta skörden som grönfoder till nötkreatur, men foder till grisar måste tröskas. Här uppe är det också svårt att hitta alternativa avsättningsmöjligheter för sin spannmål, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Växtskyddsmedlet tar grönskotten

Genom att få möjlighet att vissna ned, eller avdöda, grönskotten kan skörden tas om hand, istället för att bli kvar på fältet – med stora ekonomiska konsekvenser som följd.

Det enda sättet att avdöda spannmål är genom att använda ett växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. LRF har därför sökt dispens för produkten Gallup Biograde 360 för användning mot grönskott i spannmål som ska gå till foder. Det är en användning som kräver dispens eftersom inget preparat idag har ett godkännande med sådana villkor.

I Sverige är det inte tillåtet att kort tid före skörd vissna ned spannmål för livsmedelsändamål, men det förekommer i vissa andra EU-länder. LRFs dispensansökan gällde som nämnt endast foderspannmål.  

Viktig information för användare

Du som planerar att använda Gallup Biograde 360 hittar villkoren för användning i denna bilaga. För att säkerställa en åtskillnad mellan spannmål för livsmedel respektive foder finns ett avtal om försäljning här. Innan avdödning är det även viktigt att du kontrollerar dina egna avtal och odlingsvillkor.