På kvällen den sista januari släppte Bondebåten förtöjningarna från Stadsgårdskajen i Stockholm. Skeppet var lastat med nyheter, många intressanta erfarenheter och kvinnor och män i alla åldrar.

Kjell Ivarsson, LRFs växtodlingsexpert, du var en av föreläsarna. Vad pratade du om?

- Odling för framtiden hette mitt föredrag. Det handlade om Sveriges konkurrensfördelar och vad vi behöver göra med mark, vatten och andra insatsvaror för att bli ännu bättre. Att Sverige har duktiga odlare och mycket mark och vatten är en mycket bra start.

Hur stort var intresset?

- Imponerande stort. Trots att det var mycket mat, dryck, underhållning och dans på kvällen satt publiken som tända ljus klockan 8 på morgonen. Det var bättre än jag trodde.

Vad var åhörarna mest intresserade av?

- Det var frågan om markavvattning efter denna rekordvåta höst. De LRF-häften om markavvattning som jag hade tagit med tog snabbt slut, och många vittnade om osämja med grannarna och krångliga miljöregler.

Fanns det andra snackisar?

- Ja, glyfosat visade sig vara het. För många är alla politiska turer i Bryssel helt obegripliga. Varför försvann de vetenskapliga bedömningarna i det politiska spelet? Hur kunde det bli ett sådant triangeldrama mellan Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet? Det finns också risk för att denna turbulens fortsätter och blir början på en lång resa i Bryssel.

Vad är ditt slutomdöme kring Bondebåten?

- Det var väldigt bra, både arrangemanget och intresset bland deltagarna. Det är alltid bra att umgås med våra medlemmar under avslappnade former och höra vad som är viktigt för dem, och på en båt gör man bara det och inte så mycket annat när mobiltäckningen försvinner. Sedan gillar jag, med min barndom i Bohuslän, att åka båt i skärgården.

LÄS MER I ATL: Väldigt intressanta föreläsningar