Växtodlingsåret 2014 var ett bra skördeår för de båda deltagande svenska gårdarna, men även för de flesta utländska gårdarna. På samtliga av gårdar i rapporten var skörden av vete lika stor som medeltalet de senaste 5 åren, eller högre. Produktionskostnaden på de svenska gårdarna ligger omkring medel eller strax över medel för de deltagande gårdarna. De svenska gårdarna har en låg användning av växtskydd jämfört med övriga länder. Trots det är kostnaderna för växtskydd något högre än för övriga europeiska länder.

En framtidsfråga för växtodlingsföretagen är att kunna hantera de stigande markkostnaderna som märks framför allt i de västeuropeiska länderna. Utifrån de deltagande svenska gårdarna är det även en viktig fråga att hantera och planera sina kostnader för bland annat maskiner samt att kunna hantera variationen mellan olika år. Att kunna prissäkra skörden är också en betydelsefull faktor.

 - Totalt sett har svensk växtodling en bra konkurrenskraft, och möjlighet att producera mer och på ett bättre sätt, säger Kjell Ivarsson på LRF Växtodling.

Rapporten Grön konkurrenskraft är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.