Varför får inte Sveriges bönder samma stöd som sina finska och baltiska kollegor?

- Stödet fick en märklig utformning genom att det bara var bönder som haft skördebekymmer och inte kunnat höstså som kom ifråga. I Sverige förekommer höstsådd i mycket liten omfattning i norra Sverige där skördeförlusterna varit störst.

Finska motsvarigheten till LRF, jobbade hårt med frågan nationellt och i EU. Borde inte LRF ha gjort samma sak?

- Jo, men det gjorde vi. LRF har drivit frågan, både i Sverige och i Bryssel, att lantbrukare som inte kunnat skörda i Sverige bör få stöd.  

Hur kommer det sig att finska motsvarigheten till LRF har lyckats och inte vi?

- Den politiska samsynen om jordbrukets betydelse är fortsatt bättre i Finland än i Sverige. Men den nationella livsmedelsstrategin borde förbättra läget även i Sverige. Sedan kan man notera att den finska spannmålsskörden totalt sett blev dålig 2017 medan helhetsbilden i Sverige var bättre. Men många lantbrukare i norra Sverige drabbades hårt. 

LAND LANTBRUK: EU och staten stöttar Finlands bönder